englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> tim ban

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: maiyeuminhanh
 member
 ID 14047
 Date: 11/16/2006


tim ban
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Co ai buon, chan muon lam quen xin moi vao day http://premierematch.com/

gp kiến
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88721
 Date: 11/20/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
why don't we make the accquaintance at this forum? my name's Quoc, I'm 18, I'm studying at Bac Lieu specialize uper secondary school, grade 12. I'm trying to win a place at university.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group