englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Hỏi đường. Asking the way.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13998
 Date: 11/05/2006


Hỏi đường. Asking the way.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
* Asking for directions:

. Where's (the town centre), please? Trung tâm thành phố ở đâu ạ?

. How can I get to (the station), please?

. I don't know the way to (the office)

. Can you give me direction to (the art gallery), please?

. How far is it to the (station), please?

. Can you tell me which way do I go to (the bank)? Chỉ giùm tôi đường đến ngân hàng đi lối nào?

. Where is the nearest (station)? Ga gần nhất ở đâu?

. Which is the shortest  way to go to (the station)? Con đường nào ngắn nhất để đi đến nhà ga?

. Where are we now? Hiện tại chúng ta đang ở đâu?

. Please draw the way to me on this paper. Hãy vẽ đường cho tôi

. Am I on the good way? Tôi có đi đúng đường không?

. What is this street? Đường này là đường gì?

. Please point out the way to me on this map. Hãy chỉ cho tôi theo bản đồ này

. Please draw me a plan. Hãy vẽ cho tôi sơ đồ* Giving directions:

. Go straight on. Cứ đi thẳng

. Go past (the department store). Đi ngang qua , đi qua

. Turn (right / left) at (the traffic lights)

. Turn (right / left) at (the bank)

. Take the (third right / left). Tới ngã ba quẹo phải (trái)

. (The hotel) is on the (right / left). Khách sạn nằm bên tay phải (trái)

. (The offices) are on the (right / left)

. (The cinema) is on the corner. Rạp chiếu phim ở góc đường.

. (The bank) is opposite (the post office) Opposite: đối diện

. (The bank) is near (the harbour) Near: ở gần, ở kế bên


gp kiến
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 89141
 Date: 12/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Asking the way - Questions and answers
* Excuse me, could you tell me the way to the station, please?

* Excuse me, I'm looking for the town hall.

* How far is it from the church to the station?

* Is it far from the church to the station?

* It takes about 10 minutes by bus.

* It's a 10-minute walk.

* The church is within walking distance.

* What's the best way to the station?

* Where is the nearest bus stop?

* Where is the next bus stop?

* You can't miss it.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group