englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Người Anh ni g khi đi uống (Going out for a drink)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13827
 Date: 10/07/2006


Người Anh ni g khi đi uống (Going out for a drink)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

 • Let's go for a drink! / Let's go down the pub! / Let's go out for a few bevvies. / a few jars.

  Những câu này đồng nghĩa với các câu Let's go to my local public house - the pub - for some drinks. nghĩa là chúng ta hãy đến một quán (bia, rượu) nào đó, một nơi nào đó cho phép người ta ngồi uống với nhau

 • We're going to paint the town red. / We're going to go on a bar crawl. - đồng nghĩa với câu nói  We're going to several pubs or bars. Nghĩa là đi nhậu đi

 • I'll get the booze!- đồng nghĩa với  I'll buy the beer! - tôi sẽ đi mua bia. Từ  booze nghĩa là drink: consume alcohol

 • A glass of bubbly - nghĩa là một cốc rượu champagne hay là một thứ rượu sủi bọt. Sủi bọt trong tiếng Anh là từ sparkling. Đó là thứ rượu có bong bóng khí (bubbles) được tạo ra do có trộn lẫn khí ga carbon dioxide, là khí tự nhiên hoặc được bơm vào)

 • That wine is corked! It tastes like vinegar. - nghĩa là the wine is bad. Từ vinegar nghĩa là giấm. Từ cork, một từ chuyên dùng để nói về vị rượu. Người Anh định nghĩa nó là an expression meaning the wine has gone bad. Các bạn hãy chú đến từ cork, nó là cái nút bần, tức nút của chai, bình rượu. Cho nên nếu nút đó bị họng thì rượu dĩ nhiên sẽ không được tốt. Người Anh dùng từ cork để ám chỉ một thứ mùi vị unpleasant, musty (mùi ẩm mốc), moldy (mùi mốc) do cái nút họng gây ra. Cái nút chai có thể chứa một loại vi khuẩn mà sẽ gây ra mất mùi ("off" flavors) trong rượu

 • A chaser - nghĩa là một cái ly, một dùng cụ chứa rượu mạnh (spirit) như là whisky hay rum nhưng bối cảnh ăn nhậu thì bạn dùng nó để uống cái loại đồ uống nhẹ như beer sau khi bạn đã uống rượu mạnh.

 • A double - một ly đôi dùng chứa rượu mạnh. Một ly thường chỉ bằng 1/5 một gill - 25 ml.

 • A drop of the hard stuff - một số loại rượu mạnh (brandy, rum, gin, whiskey, hay vodka) không phải là beer hay wine (rượu nho). Xin chú ý wine được định nghĩa là một thứ đồ uống có cồn được làm bằng cách cho lên men (fermenting) nước nho

 • A soft drink - Đồ uống không có cồn (alcoholic).

 • It's my round. What will it be? - nghĩa là I'm buying the drinks - what would you like? dịch ra là Tôi chọn đồ uống rồi đấy. Bạn uống gì?

 • Mine's a pint! - từ pint là một dung lượng đo đồ uống phổ thông dùng cho beer, tương đương 0.57 litre. Tạm dịch là vại nhỉ?

 • A spritzer - là rượu nho pha với nước soda.

 • A Redbull and vodka / A gin and tonic / Rum and cola - Tên một số loại rượu mạnh và đồ trộn lẫn giữa chúng.

 • Happy hour - Đây là giờ bắt đầu của buổi tối (evening) khi một số quán đồ uống (bar) bán chỉ với giá giảm một nửa. Giờ này ở Việt Nam không có nên dịch bừa là giờ khuyến mại nhỉ?

 • I'm over the limit, so let's get a cab. - nghĩa là I'm over the legal limit for being allowed to drive so we should get a taxi._Tôi say quá rồi. Gọi xe đưa mình về.

 • I've been partying all weekend! - nghĩa là I've been out socialising the whole weekend!_Cả tuần nay tôi đi tiệc tùng suốt.

 • I've got a really bad hangover - nghĩa là I'm feeling bad this morning [after drinking too much the night before._Tôi cảm thấy váng vất quá đi.

 • I went on a real bender last night. My head's killing me!_Đêm qua tôi đã quá chén. Bây giờ đầu đau như búa bổ. Bender là từ lóng chỉ những cuộc vui say sưa bí tỉ

 • He got really smashed last night! He was well under the influence! These are ways of describing that you had a great time, drank too much and maybe don't feel your best right now._Đêm qua anh ta đã say mèm. Cụm under the influence cũng có nghĩa là drunk

gp kiến
 Reply: titi224
 member
 REF: 88498
 Date: 10/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cũng tạm được

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group