englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> welcome to my home_girl_tuyetbang

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ttuyetbang
 member
 ID 13798
 Date: 10/03/2006


welcome to my home_girl_tuyetbang
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
chao cac ban
xin tu gioi thieu
toi la truong tuyet bang , 19 tuoi
toi hoc tieng anh ko duoc tot , hom nay tinh co vao web nay
rat mong duoc cac ban quan tam giup do
hi vong se duoc chia se cung cac ban
thanks


gp kiến
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88143
 Date: 10/03/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho bạn T.Tuyet.Bang
Rất vui khi bạn cng tham gia diễn đn. Chc bạn c một tuần vui vẻ.


 
 Reply: kimchi210
 member
 REF: 88149
 Date: 10/03/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mong cac ban se zup do~ toi hoc tot mon tieng anh


 
 Reply: trangusa
 member
 REF: 88170
 Date: 10/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chao tat ca cac ban, minh dang hoc tieng anh o truong nhung k hieu may. mong cac ban giup do, chung ta cung hoc chung voi nhau tren trang web nay nha.. seeya

 
 Reply: 33333
 member
 REF: 88171
 Date: 10/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi.ti khng biết tiếng anh nhiều mong cc ban gip đỡ nhiều

 
 Reply: tigerpower
 member
 REF: 88173
 Date: 10/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nếu cc bạn muốn học tiếng anh th phải ni bằng tiếng anh chứ...
Hi, my name's Vinh. Nice to meet you all. I graduated from U.S., if you don't mind, we could learn from each other.


 
 Reply: giang
 member
 REF: 88177
 Date: 10/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ti rất vui được cng bạn tham gia diển đn ny, để cng trao dồi việc học Tiếng anh.
Would you like to make friend with me?


 
 Reply: tialia24019
 member
 REF: 88240
 Date: 10/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi cac ban minh cung moi vao dien dan mong cac ban giup do .
i glad to see all. my name is ha. my english is so bad. hopefully i will learn better from this website . every one we are friend


 
 Reply: conteo
 member
 REF: 88595
 Date: 11/07/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Giang, hope you donot mind for me to correct your english.
Instead of using the word "make", you should use "be" like
Would you like to be friend with me? or Would you like to be my friend?
For Tialia, you should write like this. I AM glad to know all of you. My name is Ha, my English is not quite good yet. Hopefully,I will learn more (rather than better)English from this website. We are friends (or) Everyone are friends.


 
 Reply: butterfly3888
 member
 REF: 88612
 Date: 11/10/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi everybody!!!
My name is Ha. My english is so bad. please help me to improve my english. Nice to meet you all


 
 Reply: bornanddie1982
 member
 REF: 88640
 Date: 11/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho Tuyết Băng, Thắng cũng l thnh vin mới, cũng ham học hỏi về tiếng Anh rất vui khi được lm quen với Tuyết Băng

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88649
 Date: 11/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mong rằng diễn đn ngy cng đng vui v chng ta c điều kiện trao đổi về tiếng Anh . Mnh l Mạnh Ph , mong được cc bạn gip đỡ !

 
 Reply: nnorisa
 member
 REF: 88658
 Date: 11/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hello everybody my name is risa i can speak english very bad , i fell very sad , who can help me , my nick name chat is lovely_i99 ok , see u soon , i like all poeple

 
 Reply: nguyenvietlinh83
 member
 REF: 88750
 Date: 11/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i really agree with you, Tuyet Bang, when we join this wed, we have to try to say in English. i hope all you will do, too. thank you. i'm Viet Linh, i am student the 4th at Hue college of economists. i love English very much

 
 Reply: honghaitac
 member
 REF: 88786
 Date: 11/23/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hello everyone my name is phuong , i'm student in danang university i'm very fun when know this web .i want make friend with everybody.

 
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88822
 Date: 11/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
At this forum, I think we can share our favourite about E with each other and we can develop our skills If we try to speak more and more!

 
 Reply: fantasylovely
 member
 REF: 89096
 Date: 12/09/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
that a good idea. I think, you are very well when you want to learn english in this web.I want to study with you. My name's Lam. I live in USA.and I glad to know you.thanks

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group