englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Từ vựng tiếng Anh >> Phn biệt 3 từ dễ nhầm No, None, Not

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phutruong
 member
 ID 20192
 Date: 12/17/2014


Phn biệt 3 từ dễ nhầm No, None, Not
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh thấy ngy nay cc bạn mải học n thi cc kiểu, cả n luyện thi đại học tiếng anh lẫn n thi cc chứng chỉ, m qun mất trau dồi v nắm vững những kiến thức cơ bản của tiếng Anh. Bi ny mnh sẽ phn biệt sự khc nhau giữa No None v Not. Nguồn mnh tham khảo ở trung tm luyện thi đại học tiếng anh ở H Nội Ms Hồng L
Nếu xt về nghĩa th cả NO NOT NONE đều c nghĩa khng, nhưng việc sử dụng chng trong văn phạm lại v cng khc nhau. V vậy, cng tm ra những nt cơ bản v dấu hiệu đơn giản để xem xem ở đu th c thể dng được No, ở đu th dng được Not hay ở đu th dng được None nh.
* NO:
- Hầu hết được dụng như một tnh từ, bổ nghĩa cho danh từ đi sau n.
Examples: I have no choice.
He has no mercy.
She has no books.
- Dng được với Single Plural Countable Noun v Uncountable Noun
Examples: no tree
- Trả lời cu hỏi yes no
Examples: Is she there? No, she isnt.
Am I right? No, youre not.

* NOT:
- Thường đi sau 1 động từ TO BE
Examples: I am not going to meet him today.
Switch off wherever a computer is not used.
* NONE:
- Thường được dng như một đại từ.
Examples: None of the pens is mine
None of us will go to that cave.
- Dng được với Plural Countable Noun v Uncountable Noun
Examples: None of the trees
None of the grass
- Động từ đi sau chia theo số t hay số nhiều đều chấp nhận được, nhưng chia theo số nhiều th INFORMAL, thng thường người ta hay chia theo số t.
Examples: None of the bags is hers.
None of those chairs is going to be repaired.
* Ngoi ra, trong đối thoại thường ngy bạn sẽ nghe thấy những cu sau đy, đều mang nghĩ l khng cả:
- Are you in good mood? Nope. (Nope được xem như một slang, chỉ dng trong văn ni thi. Ở cu v dụ ny Nope = No, Im not. Đối với Yes cũng thế => YepWink
- Do you feel bad about this? Nope, not at all.
- Come on, this dance is fun. Not a chance. ( = There is no chance that I will try this dance.)
Chc cc bạn nhớ kỹ để nng cao kiến thức cho cc kỳ thi như luyện thi đại học tiếng anh hay luyện thi thpt quốc gia. Chc cc bạn học tốt nh :D

http://luyenthidaihoctienganh.com
gp kiến
 Reply: phutruong
 member
 REF: 105139
 Date: 12/24/2014


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
c ai quan tm kooo :D

 
 Reply: dreamhigh
 member
 REF: 105152
 Date: 12/26/2014


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cảm ơn bn, bi viết của bn chả c g đặc sắc

 
 Reply: haizim
 member
 REF: 105155
 Date: 12/27/2014


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
trước giờ chả để , ton dng "no" hết :))

 
 Reply: duytuan1992
 member
 REF: 105157
 Date: 12/28/2014


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
uh đng rồi, xem phim Mỹ ton thấy n ni Yep vs Nope, cũng đon l ni tắt rồi

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group