englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Từ vựng tiếng Anh >> GO TO HOSPITAL AND GO TO THE HOSPITAL

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: angel
 member
 ID 14907
 Date: 04/23/2007


GO TO HOSPITAL AND GO TO THE HOSPITAL
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đố cc bạn biết sự khc nhau giữa go to hospital v go to the hospital.

gp kiến
 Reply: tomcruise
 member
 REF: 91522
 Date: 04/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
toi ko bit chac lam? co phai "go to hospital" am chi noi den benh vien de nhap vien hoac kham benh. con "go to the hospital" am chi la den benh vien thoi, ko nhat thiet phai nam vien, co the la di tham ban be o benh vien??
chi toi voi??


 
 Reply: angel
 member
 REF: 91527
 Date: 04/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ch, bạn giỏi thật! Đng rồi đ bạn.

 
 Reply: rain_snow
 member
 REF: 96956
 Date: 11/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nhu vay khi noi den dia diem khac cung dung cach nay luon ha?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group