englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Từ vựng tiếng Anh >> Sự khc nhau Affect v effect

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13907
 Date: 10/22/2006


Sự khc nhau Affect v effect
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Affect l động từ. N c nghĩa l lm thay đổi hay ảnh hưởng đến. V dụ: The cold weather affected everybodys work. Thời tiết lạnh lẽo đ ảnh hưởng đến cng việc của mọi người.

2. Effect l danh từ c nghĩa kết qủa hay sự thay đổi. Thnh ngữ have an effect on c nghĩa tương tự như affect.
Hy đối chiếu:
The war seriously affected petrol prices = The war had a serious effect on petrol prices.
Chiến tranh đ ảnh hưởng nghim trọng đến gi xăng dầu.
3. Trong cch viết trang trọng, effect c thể được dng như động từ c nghĩa l thực hiện hay lm cho diễn ra.
V dụ :We did not effect much improvement in sales last year.
Năm ngoi chng ti khng tiến triển nhiều trong kinh doanh.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group