englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Từ vựng tiếng Anh >> Danh từ đếm được v Danh từ khng đếm được

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13906
 Date: 10/22/2006


Danh từ đếm được v Danh từ khng đếm được
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
2/ Đặc điểm của danh từ không đếm được:


·Chỉ những gì không đếm được hoặc những gì có tính cách trừu tượng, chẳng hạn như­ Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thiên nhiên)......


·Không thể ở số nhiều.


·Có thể theo sau some (nào đó), chứ không thể theo sau a/an hoặc một số đếm.


 


Nói thêm về danh từ không đếm được:1/ Danh từ không đếm được thư­ờng gặp:


Bread (bánh mì), cream (kem), gold (vàng), paper (giấy), tea (trà), beer (bia), dust (bụi), ice (nước đá), sand (cát), water (nước), cloth (vải), gin (rư­ợu gin), jam (mứt), soap (xà bông), wine (r­ợu nho), coffee (cà phê), glass (thủy tinh), oil (dầu lửa), stone (đá), wood (gỗ), baggage (hành lý), damage (sự thiệt hại),luggage (hành lý), camping (sự cắm trại), furniture (đồ đạc), parking (sự đậu xe), shopping (việc mua sắm), weather (thời tiết)...


 


2/ Danh từ trừu tượng


Ví dụ:Advice (lời khuyên), experience (kinh nghiệm), horror (khủng khiếp), beauty (đẹp), fear (sợ hãi), information (thông tin), courage (lòng can đảm), help (sự giúp đỡ), knowledge (kiến thức), death (cái chết), hope (niềm hi vọng), mercy (lòng nhân từ), pity (sự tội nghiệp), relief (sự gồ lên), suspicion (sự hồ nghi), work (công việc) ...


 


3/ Danh từ không đếm được luôn ở số ít và không theo sau a/an


Ví dụ:Those students don't want (any) help. They only want (some) knowledge.


(Các sinh viên ấy không cần sự giúp đỡ. Họ cần kiến thức mà thôi)


I have no experience in this field.


(Tôi chẳng có kinh nghiệm về lĩnh vực này)


 


4/ Danh từ không đếm được thư­ờng theo sau some, any, no, a little .. .., hoặc theo sau bit, piece, slice, gallon...


Ví dụ:A bit of news (một mẩu tin), a grain of sand (một hạt cát), a potof jam (một hủ mứt), a slice of bread (một lát bánh mì), a bowlof soup (một bát súp), a cake of soap (một bánh xà bông), a gallonof petrol (một galon xăng), a paneof glass (một ô kính), a sheet of paper (một tờ giấy), a glass of beer (một ly bia), a dropof oil (một giọt dầu), a groupof people (một nhóm người), a pieceof advice (một lời khuyên)...


 


5/ Một vài danh từ trừu tượng cũng theo sau a/an, nhưng với ý nghĩa đặc biệt và ở số ít mà thôi.


- To have a wide knowledge of literature, we need read much(Để có một kiến thức rộng rãi về văn học, chúng ta phải đọc sách nhiều).


- This micro-computer is a great help to our study (Cái máy vi tính này rất có ích cho việc học của chúng tôi)


- Do you think these prisoners have a love of music/a hatred of dishonesty? (Bạn có nghĩ rằng các tù nhân này yêu âm nhạc/căm ghét sự bất lư­ơng hay không?)


- It's a pity you forgot to do it (Tiếc là bạn quên làm điều đó)


- It's a shame he offended against my teacher (Thật là hổ thẹn khi anh ta xúc phạm đến thầy tôi)


 


Lưu ý


·He raises chickens in his garden(Anh ta nuôi gà trong vườn nhà mình), nhưng I like to eat chicken (Tôi thích ăn thịt gà).


·My house has six rooms (Nhà tôi có sáu phòng), nhưng There'sno room in the car for the dog (Xe ô tô không có chỗ nào cho chó ngồi).


·We've been to France five times (Chúng tôi đã sang Pháp năm lần)
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group