englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Nh mnh ơi dịch gip em được khng ạ? em cam 0n nhieu!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: shmilyah
 member
 ID 17721
 Date: 10/07/2009


Nh mnh ơi dịch gip em được khng ạ? em cam 0n nhieu!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
A: Xin cho b Green.Tốt đẹp cả chứ thưa b
B:i khng, thật khng may cho ti, c kẻ đ đnh cắp mấy mn tư trang qu của ti - hai chiếc nhẫn v một đồng hồ đeo tay bằng vng.
A : thế ạ, ti rất lấy lm tiếc, thưa b, b để chng ở đu?
B ti để ở trong phng m cửa th kho cẩn thận.
A.thế ny b ạ.Trước tin ti sẽ cho người đến kiểm tra kỹ lại một lần xem chng c cn ở đu đ khng.Nhưng ti cũng xin thưa để b được r l khch sạn khng cịu trch nhiệm về vụ mất cắp ny.Đng lẽ ra b phải gửi những mn đ qu gi ny cho lễ tn.Điều ny c được ghi r trn thẻ kho.


gp kiến
 Reply: thienthandemen
 member
 REF: 99820
 Date: 10/09/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
dịch l:
A: Hello all her beautiful but sparsely her Green.Tot

B: Oh no, unfortunately for me, is who has stolen some items from your My Page - two rings and watches in gold.

A: the A, I am very sorry, sparsely her, she to them where?

B to stay in my room that will lock the door carefully.

A.the this will be her first a.Truoc people to check once whether they still somewhere khong.Nhung I would like her to be clear that extra hotel ciu not responsible for this theft . Dang that she may have to send the item you bid for this ceremony tan.Dieu specified on the card key.
cho mnh lm wen you nha!


 
 Reply: whynot116
 member
 REF: 99829
 Date: 10/18/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
A: Hello Mrs. Green. How do you do?
B: Oh no, unfortunately, someone stole my jeweleries, 2 rings and a golden watch.
A: oh, I'm so sorry, ma'am. Where did you put them?
B: i put them in my room, which i had carefully locked.
A: well, first of all, i will have it checked one more time whether they are still somewhre. However, i must say that our hotel isn't responsible for the robbery. you should have left those ones in the protocol, which has been specified on the key card.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group