englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> gip em về mn Toefl với cc bc ơi???????Cần gấp

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: viettuanbtk
 member
 ID 17260
 Date: 10/17/2008


gip em về mn Toefl với cc bc ơi???????Cần gấp
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Em muốn học bằng TOEFL. m em chưa c kinh nghiệm lắm. By giờ em học năm 4 ri thời gian eo hẹp qu khng c thời gian đi học, vậy em phải bắt đầu tự học như thế no đy nhờ cc Bc cc Chị help em vi.....
Nếu tự học nn học ở sch no trước v cch thức học ra sao????
Xin cảm ơn cc Bc, Chị trước nh


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group