englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> dich bai hat sang tieng anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: trungbeotrum
 member
 ID 17097
 Date: 07/18/2008


dich bai hat sang tieng anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
trong cac ban ai biet dich cac bai hat hay sang tieng anh xin chi cho to di

gp kiến
 Reply: nguyenthihuyen
 member
 REF: 98624
 Date: 07/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
MNH C THỂ DỊCH MOT S BI NHUNG MNH CHỈ DỊCH NGHĨA THI CGHỨ KHNG DỊCH THNH BAI HAT DƯỢC.

 
 Reply: punkytun
 member
 REF: 98626
 Date: 07/20/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn thử đua lyric bi ht xem sao :D . C thể mọi ng` sẽ gip đc

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group