englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Tiếng anh cho trẻ mẩu gio?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vnana
 member
 ID 17070
 Date: 06/28/2008


Tiếng anh cho trẻ mẩu gio?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trẻ 3->6 tuổi th học TA với gio trnh no l ph hợp?
nn bắt đầu dạy trẻ từ đu? chữ ci hay cho hỏi trước?
cm ơn!


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group