englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> HUONG DAN SU DUNG PHAN MEM DIA AO VA ON THI DH

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: rainbow1990
 member
 ID 16686
 Date: 01/11/2008


HUONG DAN SU DUNG PHAN MEM DIA AO VA ON THI DH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CAI DAT DIA AO 8.0:
1) Mo thu muc dia ao 8.0
2) Chay tap tin "Setup"
3) Chon "Install" hoac Next de cai dat (chon I accept hoac I agree neu gap, roi bam next)
4) Khi may yeu cau nhap Serial number, copy va paste so sau: VDP80004808670501555
5) Doi 1 chut. Khi may hien 20 o dia ao, chon 1 dia dau tien, bam next
6) Khoi dong lai may

SU DUNG DIA AO 8.0 DE CHAY "FILE DIA AO ON THI DH"
7) Chay chuong trinh dia ao (VirtualDrive, bieu tuong 3dia CD tren man hinh nen)
8) Chon Add de chi duong dan toi FILE DIA AO ON THI DH (sau khi chi duong dan, se thay ten file trong danh sach)
9) Click chuot phai vao bieu tuong dia mau vang (chinh la FILE DIA AO ON THI DH), chon Insert, se thay dia chay vao o dia ao (SSDG621)

CAI DAT DIA ON THI DH
10) Vao My computer (tren man hinh nen), mo o dia ao (SSDG621, dia nay co the la E hoac F, tuy moi may)
11) Chay file autorun ben trai
12) Nhan tiep tuc hoac cai dat cho den khi hoan thanh

KHI MUON SU DUNG FILE DIA AO ON THI DH:
1) Chay chuong trinh dia ao
2) Insert file dia ao (nhu buoc 8)


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group