englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> gip mnh với!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: pahason
 member
 ID 16415
 Date: 11/26/2007


gip mnh với!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cho tất cả cc bạn tham gia forum!
mnh mới tham gia diễn đn ny rất mong được cc bạn gip đỡ mnh nh!
mnh rất mong được lm bạn với tất cả cc bạn!
, mnh c thắc mc ny muốn nhờ cc bạn gip mnh với!
mnh c mấy bi ht hay lắm muốn chia sẻ nhưng mnh khng biết cch post ln
mong c bạn no biết cch gip mnh với!
mnh cảm ơn nhiều lắm !


gp kiến
 Reply: merrygirl82
 member
 REF: 97241
 Date: 12/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh cũng chưa lm thế bao giờ nhưng bạn thử đem ra hng Scan sau đ copy vo USB rồi paste ln l xong thi m.Hiểu chưa?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group