englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, góp ư >> dich ! ai co the giup minh voi

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: thuybdth
 member
 ID 15911
 Date: 08/24/2007


dich ! ai co the giup minh voi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. Cùng với sự tiến bộ của xă hội định hướng thông tin, nhu cầu về các dịch vụ viễn thông tiên tiến đang được mở rộng. Đáp ứng nhu cầu này, các dịch vụ tiên tiến đang được cung cấp dựa trên các tổng đài và các hệ thống máy tính với cơ sở dữ liệu phân tán.
2. Một trong những ưu việt đáng chú ư nhất của mạng điện thoại đang được xây dựng trên thế giới là máy điện thoại được sử dụng ở hầu như bất kỳ chỗ nào, và hiện nay bất kỳ ai cũng có thể sử dụng điện thoại một cách dễ dàng. Nhờ khả năng mở rộng này của mạng điện thoại hiện nay các mạng điện thoại có thể được sử dụng không chỉ cho truyền
tín hiệu thoại mà c̣n cho truyền dẫn dữ liệu phi thoại
3. Máy tính không giới hạn ở loại công việc mà nó có thể thực hiện. Khả năng của máy tính chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của người sử dụng
4. Mạng thông minh được coi là một trong những công nghệ chính hỗ trợ các dịch vụ thông tin di động.


góp ư kiến
 Reply: nguyenhongngoc
 member
 REF: 95724
 Date: 08/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban co the vao muc dich tu dong cua VDICT de dich van ban

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group