englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> help me,

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namngo1410
 member
 ID 15465
 Date: 06/25/2007


help me,
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chu; nấm ngố n. Hih. thấy cc pc giỏi w chu tiếp tục học hỏi kinh nghim. Cho đoạn văn sau:(dịch hộ chu nh)
Tai-Chi is a Chinese martial art which goes bach thoundsands of years. It is different from most forms of exercise in that is very gentle. It consists of a series of slow movements which you must do very carefully and exactly. The big advantage is that you can do it anywhere, anytime, and you don't need to be a member of a club or use any expensive equipment- all you need is a qualified teacher! Tai-Chi fans say it is an excellent way of getting rid of stress. Early in the morning, you can see pep\ople doing the gentle movements of Tai-Chi in park all over China, and it is now common in the West,too. So what's the secret of Tai-Chi?'Mind and body working together,' says one enthusiast


gp kiến
 Reply: choilongga
 member
 REF: 93827
 Date: 06/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
woa sao di thế?????? tui sẽ thử dịch xem sao!!!!! m nấm ngố fải đnh chữ cho đng chứ!!! đnh sai chữ lm cho tui luận mi mới ra đ......xin được dịch để p kon bn luận coi.....

Tai-chi l 1 mn v nghệ c từ nghn năm trước đy. loại v ấy khc nhiều dạng bi tập hiện nay ở chỗ l rất nhẹ nhng. N gồm một sự vận động chậm ri m bạn fải thực hiện thật cẩn thận v chnh xc. Lợi thế lớn l bạn c thể thực hiện n ở mọi nơi, mọi lc v bạn khng cần fải trở thnh 1 hội vin của 1 cu lạc bộ hay sử dụng một trang thiết bị đắt tiền no cả! tất cả bạn cần l 1 gio vin c đầy đủ khả năng. những người hm mộ Tai-chi ni đ l 1 biện php hơn hẳn giải thot được stress.vo sng sớm, bạn c thể nhn thấy mọi người vận động nhẹ nhng tai-chi ở hầu hết cng vin trn đất nưc TQ, v n by giờ cũng xuất hiện ở phương ty.vậy b mật của Tai-Chi l g????????? "Tinh thần v thể xc cng lm việc với nhau" - một người say m ni vậy........

n sao m post ở đu được ci bi ny thế hả??? bộ nấm ngố định tập Tai-chi h????? Bo trước l kh lắm đấy.


 
 Reply: namngo1410
 member
 REF: 93842
 Date: 06/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
oi, nhầm ri
những g cần ni chu gửi đi bi trước với bi sau ri.
c g pc chịu kh xem lại nh H H ^_^


 
 Reply: choilongga
 member
 REF: 93872
 Date: 06/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
p tay... đ bảo đừng gọi bc m.... tổn thọ qu....hixhix... ti dn 9X thi chứ khng fải dn 0X đu nha.... m lm ci g th cũng fải cẩn thận chứ...... post sai lm người ta dịch mệt ha..... chn wo "chu" ới!!!!!!!!!!!!!!!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group