englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Phần mềm từ điển Tiếng Anh n p con@_@

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tuananhdaica
 member
 ID 15330
 Date: 06/10/2007


Phần mềm từ điển Tiếng Anh n p con@_@
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đy l phần mềm từ điển tiếng anh gồm 60.000 từ tiếng anh. Dịch từ việt sang anh từ anh sang việt,c cả pht m tiếng anh trn my tnh. Ai chưa c th tải về m dng, nhanh lm, tra sch từ điển lm chi cho khổ(^_^)
http://huybien.net/files/MultiDictionary_v8.0.msi
gp kiến
 Reply: tuananhdaica
 member
 REF: 93209
 Date: 06/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 93227
 Date: 06/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn bạn đ chia sẻ một phần mềm rất tốt hỗ trợ việc học tiếng Anh . Cc bạn muốn tải phần mềm trn hy copy v paste link http://huybien.net/files/MultiDictionary_v8.0.msi
vo trnh duyệt hoặc phần mềm hỗ trợ download .
Hay c thể :
Bấm vo đy để download
Thn !


 
 Reply: hoangduy
 member
 REF: 93332
 Date: 06/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank you very much. So useful!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group