englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> cho hoi !!!??? ~o_o~

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguoibian
 member
 ID 15323
 Date: 06/09/2007


cho hoi !!!??? ~o_o~
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
BUT dc dung khi nao ( sau gi va truoc gi, dung trong cau nhu the nao)
HOWEVER dc dung khi nao ( sau gi va truoc gi , dung trong cau nhu the nao)
mnh rất dỡ tiếng anh nn mong cc bạn tr lời bằng chữ Việt.
Thanks


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group