englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Đu hết cả rồi?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: englishmaster
 member
 ID 15320
 Date: 06/08/2007


Đu hết cả rồi?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Sao vắng vẻ qu vậy ta! Hiccccccccc

Cc bạn đang ở đu cả rồi?


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 93167
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho Englishmaster !

Thấy bạn mới tham gia nhưng rất nhiệt tnh v c nhiều bi viết chất lượng . Mong lm quen !
Thn ~.~


 
 Reply: englishmaster
 member
 REF: 93168
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Xin cho bạn mạnh ph, mnh mới tham gia được mấy hm nhưng mnh cảm thấy thật sự ấn tượng về những bản dịch về cc bi ht Tiếng Anh của bạn! Nghe danh hm nay mới gặp.
Chc vui vẻ
Thn cho!


 
 Reply: saobangmuaha
 member
 REF: 95291
 Date: 08/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi englishmaster
Nice to meet you!
I read and i saw. As the matter of fact, you are a nice person. I am very pleased if we can be friends. i wonder whether you still visit this web or not. But anyway, i hope you keep doing your good task. There are many persons need your help...
Wish you a happy life!
SBMH


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group