englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Help me to insert link in my post!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: englishmaster
 member
 ID 15286
 Date: 06/05/2007


Help me to insert link in my post!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Thng thường th rất đơn giản để cho cc đường dẫn (link) vo trong bi, nhưng trong diễn đn ny tại sao ti khng insert link hnh ảnh,.. trong cc bi viết được? Tại sao vậy ta?
Ai c phương php no hay khng?


gp kiến
 Reply: englishmaster
 member
 REF: 92998
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thng thường sẽ bằng:
[img]link[img]
Hay [Url=link[/url]
....etc..
Nhưng m ở đy khng được vậy ta


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group