englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> ATTENTION

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: englishmaster
 member
 ID 15276
 Date: 06/05/2007


ATTENTION
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Kindly request to Adm, Mod and all mem:
It's really nice to joint this forum, but I am quite disappointed to the topics have been made so far such as Help, Gip với....etc
I personally think that the topics should be clear and its content should be same as given topic
Hope to have your replies!

Thn gửi quản l diễn đn v tất cả cc thnh vin!
Thực sự th vị khi tham gia diễn đn ny nhưng ti thấy kh thất vọng với cc chủ đề đ được đưa ra trước đy v như: Gip vớiiiiiiiii, helppppppppp...vv
Ti thiết nghĩ cc chủ đề cần phải r rng v nội dung phải phản nh đng theo chủ đề đ được đưa ra.

Hy vọng sớm nhận được kiến của cc bạn!
Chc vui!


gp kiến
 Reply: chemnt
 member
 REF: 92949
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Englishmaster,
At first I agree with you. When I have join this forum, I wasted a lot of time to read topics like that.
So I think you should search topics by nickname. Namthao is a good member in this forum. He has a lot of good topics and he's very kind to help members to study English.
Sincerely.


 
 Reply: chemnt
 member
 REF: 92950
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Englishmaster,
At first I agree with you. When I have joined this forum, I wasted a lot of time to read topics like that.
So I think you should search topics by nickname. Namthao is a good member in this forum. He has a lot of good topics and he's very kind to help members to study English.
Sincerely.


 
 Reply: englishmaster
 member
 REF: 92972
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nobody wants to search the unclear topics for assistance. As a new mem, I want to know the Adm in this forum (if any)?

Rules to be made to the unclear topics are that will be deleted by Adm immediately without notification!

For information only!
Thn cho!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group