englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> DO YOU LIKE LOVE POEMS?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mylang
 member
 ID 15220
 Date: 05/30/2007


DO YOU LIKE LOVE POEMS?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hy vọng sẽ c nhiều bi thơ của pakon gần xa.(Gh nhỉ!).

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92637
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bắc thang ln hỏi ng trời
đồ con bị hack co' đi được hok?
ng trời ổng trả lời rằng:
đồ my tao hack lấy chi my đi???


 
 Reply: mylang
 member
 REF: 92642
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ni th ni r bạn ơi.Đừng ni mấp m vậy kh hiểu lắm với lại vốn từ vựng tiếng anh của mnh cn t lắm

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group