englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> tu vung

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nga86
 member
 ID 15194
 Date: 05/28/2007


tu vung
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
chao ca nha, moi nguoi co the giup minh tim ten cua mot so tac gia va sach viet ve phuong phap day hay la hoc tieng anh duoc khong? cam on moi nguoi.

gp kiến
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 92615
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Sch th c nhiều lắm bạn ạ. Nhưng để đng với mnh muốn (mnh ni ở đy l bạn đ) th tốt nhất l chịu kh lang thang ở mấy nh sch xem quyển no tốt th hẵng mua.

 
 Reply: nga86
 member
 REF: 92693
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cam on lovelycat that nhieu. minh thay hien nay chi co nhung quyen sach cua cac tac gia nuoc ngoai hoac cac cuon sach do nguoi viet bien soan lai thoi. thuc te la minh muon tim nhung cuon sach cua cac tac gia trong nuoc viet ve phuong phap day va hoc tu vung tieng anh. neu co ai biet thi lam on chi cho minh voi nhe.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group