englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> GIUP MINH VOI

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dovankhoa
 member
 ID 15090
 Date: 05/23/2007


GIUP MINH VOI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hy gip mnh c cch no để biết được cch sử dụng mạo từ "the", "at","in","on" cho ph hợp khi viết cu khng vậy?
wave7513@yahoo.com
gp kiến
 Reply: caonguyen
 member
 REF: 92077
 Date: 05/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Coi cuốn cch dng giới từ v mạo từ tiếng Anh!
The l mạo từ xc định, dng khi những g mnh đề cập l xc định , r rang!!
V coi tnh huống cụ thể trong cu!!!!
Khi học cc loại đ nn học km cc thnh ngữ đi cung n.
V dụ:
in time, on time, in 2007, on the...., at 9:00,.....and...


 
 Reply: dovankhoa
 member
 REF: 92197
 Date: 05/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
BAN GIOI QUA.CAM ON BAN NHIEU.NHIEU.NHIEU.........

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group