englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> HOW DO YOU SAY "HỘT " IN ENGLISH?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoangduy
 member
 ID 15028
 Date: 05/16/2007


HOW DO YOU SAY "HỘT " IN ENGLISH?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
PLEASE HELP ME FIND THE NEGLIS MEANING OF HỘT . THANK YUO VERY MUCH.

gp kiến
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 91883
 Date: 05/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Basil seed


see photos


 
 Reply: hoangduy
 member
 REF: 91884
 Date: 05/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks a lot.

 
 Reply: caonguyen
 member
 REF: 91998
 Date: 05/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khng biết tra từ điển sao?
Vậy cũng hỏi!!!


 
 Reply: hoangduy
 member
 REF: 92791
 Date: 06/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank you very much for your comment. If all English learners shared the same idea with you, this forum should be closed.

 
 Reply: englishmaster
 member
 REF: 92993
 Date: 06/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bnh tĩnh đi cc bạn, Người ta khng biết mới hỏi. Mnh biết th trả lời. Khng thch th thi!
Trời ạ,ti cn khng biết hột qu ti gọi l g n? Hạt cy hng tiu. trời ạ, th vị thật
Chc vui!


 
 Reply: hoangduy
 member
 REF: 93331
 Date: 06/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ở chỗ ti, người ta gọi l cy hng quế. Ti mở từ điển tra "hột " hoi m khng gặp nn mới hỏi. Gặp từ ny ti mới biết l hng quế.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group