englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> anh văn trong tin học

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hmthaonguyen
 member
 ID 15027
 Date: 05/16/2007


anh văn trong tin học
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
bạn no lm ơn cho biết trang ưeb hoc anh văn trong linh vực tin học khong no đẻ mnh co thể dịch từ ting anh sang ting việt


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group