englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, góp ư >> tiến sĩ

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: hmthaonguyen
 member
 ID 15026
 Date: 05/16/2007


tiến sĩ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
làm tiến sĩ anh văn th́ việt mà họ làm là ǵ ?trong anh văn cũng có nhiều cái khó lắm phải không ví du đuoc không cấm ơn nhe


góp ư kiến
 Reply: namthao
 member
 REF: 91929
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hello HM Thao Nguyen,
Trước khi bàn về Anh văn. Ḿnh nói về nghành "văn chương" trong tiếng Việt. Tất cả nhửng người học 4 năm về ngành văn chuơng VN th́ họ sẻ làm ǵ? có thể nói họ là nhà văn, viết sách, thầy giáo (có thể họ sẻ học thêm ngành sư phạm). nếu họ học tiếp tục thêm 2 năm nữa để lấy tiến sĩ, cong việc của họ vẫn là viết sách, dạy học, nghiên cứu (research)và đưa ra nhửng đề án giảng dạy. Nhửng người học cao thêm nửa, Thạc sĩ (Doctor). là nhửng người quyết dịnh và sữa đổi những đề án trong bộ giáo dục. Tuy nhiên những chức năng làm việc vẩn tuỳ thuộc vào từng country.
Ở Mỹ, theo như ḿnh biết, thầy giáo dạy ở trung học phần nhiều là tiến sĩ trong những ngành chuyên môn. Nếu nói tiến sĩ Anh văn, là dạy về anh văn cho các trường trung học hoặc đại học, c̣n Thạc sĩ (doctor) là giảng sư cho các truờng đại học và soạn thảo chuơng tŕnh học cho đại học. c̣n muôn trở thành nhà văn, journalist th́ phải học về "communication". Trên đây là sự hiểu biết của ḿnh, dù sao sự hiểu biết một người vẩn không bằng nhiều ngựi. tuy nhiên ḿnh vẩn mong có sự đóng góp của nghửng ngựi khác.


 
 Reply: songca7
 member
 REF: 91979
 Date: 05/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Songca7 nghĩ Thạc sĩ là Master, c̣n Tiến sĩ là Doctor. Những thầy cô dạy ở High school phần đông là cử nhân cũng có một số ít là Master thôi. Ở trường Đại Học th́ phần đông master dạy học sinh 4 năm (under graduate). C̣n Doctor th́ dạy graduate lớp.

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group