englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> HỌC DỊCH CNG BẠN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: huynhphuong
 member
 ID 14979
 Date: 05/11/2007


HỌC DỊCH CNG BẠN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
P dịch như thế nầy được khng?
Ti đang sống ở Nga. Bạn c thể tm phần ấy trong sch ngữ php
hoạc trong Englishtudy 4.0. Ở đ rất l th.

Bạn dịch cho P nha!
Bạn ở xa qu ! Lm sao P gởi mn qu đến bạn đy?
Thi thi, thay mn qu cảm ơn ấy bằng ngn lời chc tốt đẹp v may mắn.
v nhn ngy của MẸ 13/05/07. Cho php P knh gởi đến Mẹ của bạn 100 đo hoa hồng tươi thắm nhất.
trn trọng


gp kiến
 Reply: namthao
 member
 REF: 91947
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Huynh Phuong oi minh tam dich nhu vay xem co duoc hon?
Thanh that xin loi, neu HP not happy.


My Dear, I have tried to make any thing for the distance that could not keep us apart, and I also asked myself that how could I send a gift to you while our distance was too far? Anyway, I wanted to replace my gift by sending my best wish to you with thousands of good words and good luck. Following the mother day 13/05/07, please permise me for sending my best regard and respect to your mom with 100 fresh and beautiful roses.
My best regards,


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group