englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> GOOD v WEEL

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: huynhphuong
 member
 ID 14966
 Date: 05/09/2007


GOOD v WEEL
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc bạn ơi!
gip P nha!
khi no GOOD khi nao dng WELL ha cc bạn
ai trả lời trước sẽ c qu tạng đ nha
rất mong tin cc bạn


gp kiến
 Reply: vinhquang
 member
 REF: 91725
 Date: 05/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn ơi well l trạng từ của good .N thường đứng sau verb để bổ nghĩa cho động từ
vd:he study well(anh ấy học giỏi)
he is a good student(anh ấy l một học sinh giỏi)
thực ra bạn chỉ cần nắm chắc cch dng trạng từ th c thể phn biệt được


 
 Reply: huynhphuong
 member
 REF: 91727
 Date: 05/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cm ơn bạn nhiều lắm
bạn l người đầu tin trả lời gip P đ
bạn cho P biet địa chỉ của bạn nha!
rất mong tin
a! bạn c thể chỉ gup P vo đu để học phần trạng từ đ nha bạn !
thn mến


 
 Reply: vinhquang
 member
 REF: 91752
 Date: 05/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i am living in russian.you can find it in any grammar book or englishstudy 4.0.that is very exciting
good luck


 
 Reply: bianconeri
 member
 REF: 91753
 Date: 05/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi Phuong.if you want i will send to you grammar about adv.
good luck


 
 Reply: huynhphuong
 member
 REF: 91756
 Date: 05/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
CAM ON BAN
P rat can
Ban post ln day lien nha!
men


 
 Reply: huynhphuong
 member
 REF: 91759
 Date: 05/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban oi!
He quickly reads the book (anh ay doc sach nhanh)
quick : co phai la adv hay khong? sao no lai dung truoc reads?


 
 Reply: bianconeri
 member
 REF: 91763
 Date: 05/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i think your sentences have some mistake
he read the book quickly.


 
 Reply: huynhphuong
 member
 REF: 91764
 Date: 05/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
He quickly reads reads the book

đy l 1 cu trong Exercises của EnglishRainbow m bạn
rất mong duoc cc bạn bn thm về vấn đề nấy cho sng tỏ

mến


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 91934
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
In my opinion, Adverb can stand any where depend on writer means.
Exp.
- Quickly, he reads a book. Meaning, when I mention about a book that he quickly picks up and reads.
- He quickly reads a book. It is the same meaning above.
- He reads a book, quickly. he read a book very fast.


 
 Reply: mermaild
 member
 REF: 92021
 Date: 05/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hello Namthao,

Thank you for your great explaination. I agree with you that it does not matter where the adverb stands in the sentence, it does have the same meaning..Great job


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92026
 Date: 05/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hey Mermaild,
Don't make my nose bigger, Please.
Thanks,


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group