englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> vi sao video lai ko chay?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dongsanh
 member
 ID 14961
 Date: 05/09/2007


vi sao video lai ko chay?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
vi sao nhung video nhac lai co cai chay duoc cai thi khong?

gp kiến
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 91924
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh nghĩ chắc l do đưng link bị hỏng vậy thi(sai xin gp )

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91953
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C 2 l do :
- File video bị hư hỏng do qu trnh download
- Windows chưa hỗ trợ định dạng đ , bạn tải gi codec K-lite COdec park về ci l xem được .


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group