englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> phượng thắc mắc

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: huynhphuong
 member
 ID 14956
 Date: 05/08/2007


phượng thắc mắc
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc bạn ơi!
cho p biết v sao trong cu :
She sings the song WELL
Lại dng WELL m khng dng GOOD
rất mong nhận được cu trả lời của cc bạn
Trn trọng


gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 91698
 Date: 05/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
well la`trang tu` . co`n GOOD la` tin'h tu`


 
 Reply: huynhphuong
 member
 REF: 91709
 Date: 05/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cm ơn bạn rất nhiều
nhưng bạn c thể giải thch cho P hiểu rỏ được khng?
v P mới bắt đầu học anh văn.
rất mong tin bạn


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 91710
 Date: 05/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
no problem .hoc tot nhe'


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 91938
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Normally, adverb modifying verb and adjective modifying noun.
Exp.
- She sings very well. "well" modifying verb "sing". making verb "sing" more meaning.
- She is a good singer. "good" modifying noun "singer". making noun "singer" more meaning.
When writing in English, we always consider parts of sentense structure
Goodluck


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group