englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Please, Help me

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lyxuanvu
 member
 ID 14939
 Date: 05/04/2007


Please, Help me
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
minh la mot nguoi moi hoc tieng anh. Xin cac ban chi cho minh biet su khac nhau cua "noi dong tu" va "ngoai dong tu" o cho nao nhe. thanks alot !

gp kiến
 Reply: hoangduy
 member
 REF: 91869
 Date: 05/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nội động từ: khng cần tc từ theo sau
vd: sleep, sit, run, fly...
i slept very well last night.
ngoại động từ: cần tc từ theo sau
vd: eat,buy, sell...
i like to eat ice-creams very much.
bạn c thể vo trang englishtime.us để tm hiểu thm về tiếng anh. chc bạn học tốt.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group