englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> help me !!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dacchuctm
 member
 ID 14934
 Date: 05/02/2007


help me !!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I am a new member.So i don't have any friends.Nice to me all of you.ilove A so much but i can't learn it well.I need some exercises for my exam next time.Would you please sent to me some exercises about level C such as : listening,grammar...ect.thank you very much !!!

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group