englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> giải thch gip ti về sự khc nhau giữa hai từ cảm ơn va cm ơn khng ?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: simpson
 member
 ID 14904
 Date: 04/23/2007


giải thch gip ti về sự khc nhau giữa hai từ cảm ơn va cm ơn khng ?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
từ trươc dn nay ,ti vẫn nghe mọi người noi hai tư cảm ơn va cm ơn
nhưng ti khng nghĩ chung ging nhau , chăc phải co y nghĩa gi sau d chứ
mong mọi người gip đỡgp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 91532
 Date: 04/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo minh thi cau nay chang khac nhau dau.......
boi vi deu mang mot y nghia ghi ơn ai đ! C thể l: người miền bắc th hay ni cảm ơn,v người nam thnh hay ni: cm ơn
xin mời cc bạn gp thm,để đc kết tốt hơn
thn mến!


 
 Reply: nvbinhvsgdt
 member
 REF: 91547
 Date: 04/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
It is a expression of gratitude in Vietnamese all two words have the same meaning somewhere people called cảm somewhere called cm. The reason is maybe by hearing not so good some people think cảm other is cm.


 
 Reply: simpson
 member
 REF: 91571
 Date: 04/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cam on cac ban da gop y kien
minh se tim hieu them !


 
 Reply: bekhongthich
 member
 REF: 91619
 Date: 05/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i think "cảm ơn" is right and " cm ơn" is wrong.

 
 Reply: thaonguyen
 member
 REF: 91620
 Date: 05/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I think "cảm on" and "cm on" the same mean .

 
 Reply: light55
 member
 REF: 91628
 Date: 05/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
light55 agree with hoaiphuong83

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 91925
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo ti ngn ngữ quốc gia phải l cảm ơn

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group