englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> my idea

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoainam
 member
 ID 14883
 Date: 04/18/2007


my idea
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hoainam nghi rang trong muc hoc tu vung tai sao lai khong cho phan phien am vao de ban doc vua co the biet nghia lai co the doc duoc luon, doi khi tui vao do hoc tu nhung lai phai mo tu dien de tim cach phat am nhu the that mat cong

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group