englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> I'm a new new member!! I don't have any friends, it's so funny to meet you!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cunbong
 member
 ID 14879
 Date: 04/18/2007


I'm a new new member!! I don't have any friends, it's so funny to meet you!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Xin cho mọi người, em l cunbong, một thnh vin rất mới của Englishrainbow, trnh độ Anh văn của em chỉ mới lớp Bảy thui!Nn khng thể viết văn bản bằng tiếng anh như cc anh, chị ở đy được!! Mong mọi người thng cảm cho em, cunbong học anh văn cũng được nhưng cunbong lại đặc biệt thch mn anh văn, rất vui khi được mọi người gip cunbong phương php học anh văn,cunbong xin cảm ơn trước, c lẽ cunbong viết hơi ngớ ngẩn nhưng đy l lần đầu tin viết bi nn mong mọi người gp cho cunbong, cunbong rất vui khi được lm thnh vin của Englishrainbow, nếu ai muốn lin lạc với cunbong xin gửi về email: cuncon_tinhnghich_2906@yahoo.com . Cunbong xin cảm ơn mọi người rất nhu. C lẽ cunbong phải dừng lại ở đy ri, hẹn gặp mọi người sau.Good bye see everybody again!!Mong mọi người gp cho em nh

gp kiến
 Reply: j3aj3yl0v3ly
 member
 REF: 91456
 Date: 04/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cunbong baby nhj?.......

 
 Reply: cunbong
 member
 REF: 91471
 Date: 04/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vậy sao?? D g cũng cảm ơn về lời gp của bạn!!

 
 Reply: superkid1993
 member
 REF: 91477
 Date: 04/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
we'll be friend together cunbong.Kidz đy

 
 Reply: superkid1993
 member
 REF: 91479
 Date: 04/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
xin cho

 
 Reply: cunbong
 member
 REF: 91480
 Date: 04/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Oh, hello kidz, Nice to meet u again

 
 Reply: datthinker
 member
 REF: 91977
 Date: 05/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cm ơn bạn v đ giới thiệu một web học TA kh hay.Khng biết bạn l trai hay gi?bb

 
 Reply: sweetcandy
 member
 REF: 95825
 Date: 09/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
em mới chỉ học lớp 6 thui(km hơn chị nữa mo`).HN HẠNH ĐƯỢC LM QUEN VỚI CHỊ.chị nh nhảnh nhỉ?kiểu ny trẻ mi hok gi^_^
(\_/)
(=^.^)
(")(")


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group