englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> my difficult problem

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoainam
 member
 ID 14867
 Date: 04/16/2007


my difficult problem
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
please tell me how to read 4,3 5,3 i usually meet them but i can not read. thanks for all

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91386
 Date: 04/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
đọc l point , bởi v người Anh họ khng viết dấu phẩy giữa cc con số như thế . Họ sẽ viết 4.5 ; 4.3

Thn !


 
 Reply: hoainam
 member
 REF: 91390
 Date: 04/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks very much

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group