englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> i'm a new member need to help....hurry up!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hieunghia
 member
 ID 14853
 Date: 04/11/2007


i'm a new member need to help....hurry up!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc bạn gip mnh tm adv thng dụng nha! cảm ơn trước he!!!

gp kiến
 Reply: tomcruise
 member
 REF: 91375
 Date: 04/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
adv thong dung?? y ban la sao? minh co teh dua ra mot so adv thuong gap trogn tieng anh nha: short adv : well, badly, hard , fast.( hard and fast cung la mot tinh tu) vay lam the nao phan viet dc chung.
I have 2 examples: he runs very fast( adv bcz we use an ordinary verb)
He is a fast runner( adj bcz we use verb" to be"
She works hard and she's a hard student. the same way to use as 2 sentences above. good luck


 
 Reply: hieunghia
 member
 REF: 91387
 Date: 04/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks for your help!
nhưng mnhh muốn biết như những adv từ thường đứng đầu cu as "actually,etc.." điều mnh muốn biết thm những từ như "in fact,.."
nếu cc bạn hiểu mnh ni v biết chỉ cho mnh nhớ translate into vietnam


 
 Reply: banhminuong
 member
 REF: 91474
 Date: 04/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh c thể gip bạn
Afterwards(sau ny, rồi th)
eventually(cu cng)
instead(thay v)
likewise(hơn nữa)
thus(như vậy)
anyway(d sao)
consequently(do đ)
nevertheless(tuy nhin)
unfortunately(khng may)
otherwise(mặt khc)


 
 Reply: hieunghia
 member
 REF: 91544
 Date: 04/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks your help!
cn nữa khng bạn, c thể tm gip cho mnh thm nhiều từ nếu như bạn c thể!!!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group