englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> cac ban oi ! Hay giup toi voi...

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lyxuanvu
 member
 ID 14808
 Date: 03/29/2007


cac ban oi ! Hay giup toi voi...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
May cua toi lap dat mang internet la MEGA VNN. Khi toi truy cap vao phan Suu Tam de xem video tieng anh, thi toi thay video clip cu bi ngat quang, khong lien tuc duoc. Mong cac ban chi cho minh cach de xem duoc tot hon. Thank you very much!

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 91152
 Date: 03/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Những lc đ l do đường truyền khng đủ đảm bảo , bạn hy bấm pause rồi chờ một lc . Sau đ bấm play để xem tiếp !

 
 Reply: lovecat
 member
 REF: 91174
 Date: 03/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tiện đy cho ti hỏi, c topic tiếng anh no khc ko? Giới thiệu với mnh nh!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group