englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> d́u và bỉu tượng tíng Anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bdteacher
 member
 ID 14744
 Date: 03/19/2007


d́u và bỉu tượng tíng Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
@: đọc là "at"
Cho ti hỏi, d́u # thì đọc như th́ nào?


gp kiến
 Reply: thuyanhgov
 member
 REF: 90976
 Date: 03/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh xin được gip bạn nh

@ = at ...ai cũng biết hết
# = double cross ....ci ny t ai biết, by giờ th bạn biết rồi đấy!


 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 90984
 Date: 03/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh gp cht nhe!
Theo mnh th dấu # nghĩa l cch viết tắt của chữ"number"
Number = #
what do you think?


 
 Reply: thuyanhgov
 member
 REF: 91002
 Date: 03/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Để ni về dấu # th c nhiều trường hợp lắm bạn hoaiphuong1983 ạ! # = number th khng sai nhưng khng đng hon ton đu.

mnh vd nh:
#18 = số 18 (được đọc l number eighteen)

nhưng khi bạn hướng dẫn 1 người sử dụng điện thoại hoặc trn my vi tnh th khng thể đọc l number trong trường hợp ny.(trường hợp ny bạn muốn người khc lin tưởng đến k hiệu #)

vd: xin nhấn phm # (thăng)sau đ nhấn 555 v phm thăng 1 lần nữa (phải đọc l please press the pound key, then five five five, then the pound key again)

Chắc cc bạn thắc mắc tại sao đọc l pound v bạn sẽ lin tưởng đến pound = bảng Anh. Ở cơ quan mnh c rất nhiều người Mỹ v họ ni như vậy. Bạn thử ni với người Mỹ xem, họ hiểu ngay đấy!
 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 91005
 Date: 03/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh đồng với bạn về mẫu tự dấu #
Mnh cũng chỉ gp một phần no đ để cc bạn hiểu phần no thi...chứ mnh đu c ni # l chỉ dng để bin tắt thay cho chữ number đu?
Tất nhin mỗi nơi v mỗi trường hợp ng\ ta cũng c thể dng # theo ngụ khc nhau...Mnh cũng đ dng # để bin tắt cho chữ Pound ở cng ty mnh lm trước đy,đng l ng\ mỹ đ dng mẫu tự # p chỉ thay cho chữ Pound !
v dụ: 25 pounds = 25 #


 
 Reply: songca7
 member
 REF: 91981
 Date: 05/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Songca7 nghĩ 25 pounds th sẽ l 25lbs. Cn dấu # th c nhiều tn gọi tuỳ theo trường hợp. Nếu ni về program language th C# người ta sẽ gọi l C sharp.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group