englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> download

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: longnhat
 member
 ID 14735
 Date: 03/16/2007


download
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ti muốn download cc bi ht từ web vo my vi tnh của ti .Bạn c thể chi cho ti phải lm thế no được khng .Thank you very much

gp kiến
 Reply: pichini2003
 member
 REF: 90920
 Date: 03/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cung tuy tung bai va tuy tung trang web ban a.


 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 91942
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nhưng t6oi thấy đa số trang web nhạc đều c phần dow v dụ trn sonhai.info th bạn chỉ cần chuột phải save target as vo bi ht l ok

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 91943
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nhưng cũng c 1 số trang ko co' phần đ th bạn nhn vo khung trang web gần chữ file thấy chữ tools n vo đo, v vo internet op............ ri chọn settings ri chọn view file ri nếu thấy co' bi đ1o bạn copy vo my cn ko co' th hy vo trang potay.com ti chỉ biết thế thi.good luck

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group