englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, góp ư >> dịch hộ ḿnh đoạn tiếng anh này với !!!!!!!

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: trucxinh
 member
 ID 14730
 Date: 03/15/2007


dịch hộ ḿnh đoạn tiếng anh này với !!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
direct investment
you can invest directly in term deposits, bonds, shares and property or you can place your money in a superannuation scheme or managed fund and have full time specialists look after the investment decisions for you
For some people making their own investment decisions and taking a more hands on approach gives them personal satisfaction and possibly some tax advantages. If you're interested in direct investment talk to an accountant or financial adviser
Direct investment in shares in specific companies or selected tental properties should onli be undertaken if you hace detailed knowledge or are prepared to pay for specialist advice. Particularly in the case of property investment, you need to be willing ro either spend the necessary time on administration amd management or to pay a property management company to do this for you
cám ơn các bạn nhiều nhiều ..........
thanks


góp ư kiến
 Reply: vinhquang
 member
 REF: 90916
 Date: 03/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
đầu tư trực tiếp.
bạn có thể đầu tư trực tiếp trong những tiền gửi kỳ hạn, những mối ràng buộc, những cổ phiếu và thuộc tính hay bạn có thể đặt tiền (của) các bạn trong một sơ đồ cho về hưu hay quản lư quĩ và có ṭan bộ thời gian những chuyên gia trông nom đầu tư de.
(Cho) một số người làm của ḿnh những quyết định đầu tư và cầm lấy một nhiều bàn tay hơn trên cách tiếp cận đưa cho họ niềm vui cá nhân và có lẽ Một số lợi thế thuế. Nếu bạn quan tâm đến cuộc tṛ chuyện đầu tư trực tiếp tới một kế toán hay cố vấn tài chính.
Đầu tư trực tiếp trong những cổ phiếu trong những công ty đặc biệt hay những thuộc tính tental được chọn cần phải Onli được nhận làm Nếu Bạn Hace tŕnh bày chi tiết kiến thức hay được chuẩn bị trả tiền cho lời khuyên chuyên gia. Đặc biệt trong trường hợp (của) đầu tư bất động sản, bạn cần (th́) sẵn sàng ro hay tiêu phí thời gian cần thiết trên quản lư amd quản trị hay trả tiền bạn cho một công ty quản lư thuộc tính để làm điều này.


 
 Reply: vinhquang
 member
 REF: 90917
 Date: 03/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh dich hoi may moc mot chut mong cac ban sua giup minh nhe

 
 Reply: trucxinh
 member
 REF: 90919
 Date: 03/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cảm ơn bạn nhé

 
 Reply: xinhxinhyeuyeu
 member
 REF: 90938
 Date: 03/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho tớ tham gia dịch với,có ǵ sai th́ sửa giúp ḿnh nhé,chắc sẽ có nhiều lỗi sai
Đầu tư trực tiếp
Bạn có thể đầu tư trực tiếp vào các lĩnh vực tiền gửi ngân hàng, trái fiếu, cổ fiếu và bất động sản hoặc bạn có thể sử dụng tiền vào cho kế hoạch nghỉ hưu hoặc quỹ được quản lư và thuê các chuyên gia coi sóc các quyết định đầu tư cho bạn
Đối với 1 số người, việc đưa ra các quyết định của riêng họ và taking more hands on approach (hic, chẳng bít dịch cụm này ra sao nữa) mang lại cho họ sự thoả măn về mặt cá nhân và có thể 1 số lợi thế về thuế.NẾu bạn quan tâm đến đầu tư trực tiếp th́...(bạn đánh thiếu cái ǵ hay sao ư nên tớ để trống) nói chuyện với 1 nhân viên kế toán hay ngwời tư vấn tài chính
Đầu tư trực tiếp vào cổ fiếu ở 1 công ty nhất định hoặc vào các bất động sản (tental là cái ǵ vậy) được tuyển lựa chỉ nên được thực hiện nếu bạn có kiến thức tường tận hoặc đă chuẩn bị để thanh toán cho lời tư vấn của chuyên gia.Đặc biệt trong trường hợp đầu tư bất động sản, bạn cần sẵn sàng cho việc hoặc là dành thời gian cần thiết cho việc quản trị và quản lư hoặc là trả tiền cho 1 công ty quản lư bất động sản để làm việc này cho bạn.


 
 Reply: thuyanhgov
 member
 REF: 90975
 Date: 03/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Theo ḿnh dịch như vậy có thể ổn 1 chút tuy nhiên trong khi dịch cần phải thoáng 1 chút dĩ nhiên phải theo đúng ư nghĩ của người viết muốn đề cập đến điều ǵ để ta có thể hiểu rơ như khi ta nói tiếng việt...không nên theo sát nguyên bản Tiếng Anh quá, bài dịch sẽ khô cứng, kém xúc tích và khó hiểu.


Đầu tư trực tiếp

Bạn có thể đầu tư trực tiếp dưới dạng tiền gửi ngân hàng, trái fiếu, cổ fiếu và bất động sản hoặc bạn có thể dành số tiền này cho kế hoạch nghỉ hưu hoặc các quỹ đă được hoạch định sẵn và nhờ các chuyên gia đầu tư coi sóc các quyết định đầu tư cho bạn
Để cho vài người có các quyết định đầu tư của riêng họ và hăy giúp họ tiếp cận được những mong muốn riêng của bạn và nộp thuế một cách hợp lư . Nếu bạn có hứng thú với việc đầu tư trực tiếp th́ hăy bàn bạc cùng nhân viên kế toán hoặc cố vấn tài chính.
Đầu tư trực tiếp vào cổ fiếu ở 1 công ty cụ thể nào đó hoặc đầu tư vào các bất động sản có khả năng sinh lăi (tental là cái ǵ vậy? ==>trong trường hợp này là potential properties = các bất động sản có tiềm năng/có khả năng sinh lăi) đă qua sàng lọc. Điều này chỉ đảm bảo nếu bạn có kiến thức tường tận hoặc là chuẩn bị tiền để trả phí cho lời tư vấn của chuyên gia. Đặc biệt trong trường hợp đầu tư bất động sản, bạn cần phải sẵn sàng bỏ thời gian cần thiết cho việc quản lư hành chính hoặc là trả phí cho 1 công ty quản lư bất động sản để họ làm việc này cho bạn.


 
 Reply: trucxinh
 member
 REF: 90979
 Date: 03/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn Thuyanh dịch hay wa!!!
Cho ḿnh hỏi thêm với ,ḿnh không hiểu câu này có nghĩa là ǵ
"you're investing though a fund or directly, use our checklist for finacial advice to help you get good professional advice"


 
 Reply: thuyanhgov
 member
 REF: 91003
 Date: 03/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Câu của bạn chắc hẳn là câu quảng cáo của 1 cty tài chính nào đó theo ḿnh được dịch là

"Bạn đang đầu tư tiền mặt hoặc đầu tư trực tiếp, hăy xem bảng liệt kê tư vấn tài chính của chúng tôi để giúp bạn nhận được lời tư vấn chuyên nghiệp đáng tin cậy"


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group