englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> lm thế no để đọc tiếng anh tri chảy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: toctien
 member
 ID 14720
 Date: 03/13/2007


lm thế no để đọc tiếng anh tri chảy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
mnh hiện l sinh vin năm cuối hiện mnh sắp phải lm bi tốt nghiệp bằng TA nhưng mnh lo qu ko biết lm thế no gip mnh với xin cảm ơn

gp kiến
 Reply: bdteacher
 member
 REF: 91042
 Date: 03/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nói chung mình phải ć gắng thi chứ bít sao by giờ. Hãy dành nhìu thời gian đ̉ luyn ṭp. Ńu có thì khó, có th̉ hỏi bạn bè, th̀y c. Nói chung 90% tự học là nhìu. Chúc bạn thành cng nhé.

 
 Reply: hoainam
 member
 REF: 91436
 Date: 04/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i think that you should practise more and more, the first you can search new words, try your best read all part slowly but right, do it many times after that read fast more, you will be success ful.Good luck to you

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group