englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> help me?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: linhmap
 member
 ID 14718
 Date: 03/12/2007


help me?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Minh rất muốn học anh văn, nhưng sao thấy kỹ năng nghe tệ qu. C "sư phụ" no c "độc chiu" gip mnh vượt qua yếu km ny với. thanks


gp kiến
 Reply: vinhquang
 member
 REF: 91010
 Date: 03/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban co the vao web http://languageguide.org/english/ thu xem good luck

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group