englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> thnh vin mới toe, gip đỡ t

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: xinhxinhyeuyeu
 member
 ID 14705
 Date: 03/10/2007


thnh vin mới toe, gip đỡ t
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Lần đầu tin mnh tham gia 1 diễn đn trn mạng.Mnh thấy c fần CNG NHAU HỌC TIẾNG ANH.Mnh chưa bt lm thế no để vo đc.Ai đ tốt bụng bớt cht thời gian chỉ bảo t.

gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90836
 Date: 03/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn hy tham gia diễn đn sinhngu , ở đy c những bi tập nhiều thể loại cho bạn thử sức . Khi c những thắc mắc bạn c thể đăng ln cho mọi người cng biết v cng giải đp . Mục Cng nhau học tiếng Anh (tức l chat trực tuyến với cc thnh vin của sinhngu) ở đy , bạn c thể ni chuyện trực tiếp với cc thnh vin sinhngu m chắc rằng trong đ sẽ c nhiều người c thể gip đỡ bạn học tiếng Anh cũng như nhiều người cần bạn gip đỡ , hihi . Vậy l cng nhau học tiếng Anh đ bạn !!
Thn !


 
 Reply: sandy
 member
 REF: 90931
 Date: 03/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i want to make friend with u!ok?

 
 Reply: xinhxinhyeuyeu
 member
 REF: 90933
 Date: 03/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank you, manhphu.It's very kind of you to help me.
And Sandy,can you introduce something about yourself?I want to talk to everyone joining this forum.


 
 Reply: bdteacher
 member
 REF: 91043
 Date: 03/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
And I'd like to make friends with all of you.
Duc here, from Vungtau city. 29 years.
My character is funny, humorous, friendly and very straight.
Hoping that we'll become friends each other thanks to this forum.
Are u OK with me?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group