englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> mot so thac mac

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoangdinhphong
 member
 ID 14667
 Date: 03/04/2007


mot so thac mac
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Muon theo doi chu de minh da xem truoc day, thi phai lam sao vi co rat nhieu chu de neu muon tim lai chu de luc truoc minh xem thi rat kho. Khi co bai viet moi trong chu de minh theo doi, muon biet truoc phai duoc thong bao bang email vay la sao de thiet lap - toi da vao My Account nhung ko tim thay cach thiet lap cac tuy chon ca nhan nhu cac trang web thong thuong khac, co le la toi chua tim ra duoc, ban nao da tham gia lau va co kinh nghiem thi chi giup toi lam sao de tao cac thiep lap ca nhan. cam on nhieu

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group