englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> lm thế no để nghe tiếng anh tốt.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phanthangptcmc
 member
 ID 14662
 Date: 03/01/2007


lm thế no để nghe tiếng anh tốt.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ti nghe tiếng anh km qu. c ai biết cch no khắc phuc cho ti nhược điểm ny với.

gp kiến
 Reply: chimcanhcut
 member
 REF: 90705
 Date: 03/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
you should listen to English music and have some talks with English person . these can help you improve ur English !
tất nhin , điều đ cn phụ thuộc ở sự chăm chỉ học của bạn nữa , nếu khng biết từ vựng sẽ khng thể nghe được đng k no ? bạn nn tm lyric (loi`bai` ht) trước , như vậy sẽ đơn jan hơn để học nghe . chc bạn thnh cng nha


 
 Reply: lovecat
 member
 REF: 91141
 Date: 03/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ti thấy người anh ni kh nghe qu h. Ti cứ lẫn lộn hoi, lm sao khắc phục đy.

 
 Reply: hoathuytinh
 member
 REF: 91211
 Date: 04/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ti cũng vậy.cứ mỗi lần tới giờ học nghe l ti chịu.chả nghe được g cả.lm thế no nghe được đy?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group