englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Một miếng khi đi bằng một gi khi no

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tourvn
 member
 ID 14629
 Date: 02/23/2007


Một miếng khi đi bằng một gi khi no
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cc bạn cho hỏi cu thnh ngữ tiếng Anh tương đương "Một miếng khi đi bằng một gi khi no"
Please help, thanks


gp kiến
 Reply: newbie
 member
 REF: 90616
 Date: 02/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh xem trong quyển tục ngữ th thấy cu sau cũng c nghĩa như bạn cần.
One hour's sleep before midnight is worth three after.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group