englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> need help,please...please!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lamthu
 member
 ID 14588
 Date: 02/13/2007


need help,please...please!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nghe mọi người ni rằng mnh c thể dịch những mẩu truyện ngắn tiếng anh sang tiếng việt từ website hoặc bo ch v gửi đến cc bo khc c thể sẽ nhận được tiền nhuận bt.Cho Thư hỏi mnh phải gửi như thế no,bo no sẽ nhận bi dịch của mnh..cm ơn mọi người đ đọc va gip đỡ mnh.

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group