englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> need translate!!!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mynguyen
 member
 ID 14573
 Date: 02/09/2007


need translate!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
lam on dich cau nay ra tieng viet dum.........

Describe a time when you stood up yourself or someone else..

lam on translate dum..
cam on truoc nha!!!!!!!!!!!


gp kiến
 Reply: hdung
 member
 REF: 90564
 Date: 02/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đ c phải l 1 cu hỏi Essay? C thể dịch đại khi l: " Bạn hy diễn tả lại một lần chnh bạn hay 1 người no đ đ cố gắng lm 1 việc g đ......

 
 Reply: hdung
 member
 REF: 90565
 Date: 02/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đ c phải l 1 cu hỏi Essay? C thể dịch đại khi l: " Bạn hy diễn tả lại một lần chnh bạn hay 1 người no đ đ cố gắng lm 1 việc g đ......

 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 90566
 Date: 02/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
stood up : Ci ny dịch l cố gắng lm một việc g đ c vẻ khng được chnh xc . Nn dịch l vượt qua một việc g đ (biến cố g đ) .

Tạm dịch l : Hy diễn tả lại một lần m bạn (hoặc ai đ)đ đứng dậy vượt qua kh khăn . 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 90567
 Date: 02/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Minh dich cau nay,theo y minh la:
Miu tả một lần khi bạn tự vực mnh đứng ln"sau những lần thất bại" Hoặc một người no khc.....


 
 Reply: hoainam
 member
 REF: 91437
 Date: 04/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i agree with hoaiphuong

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group